رساک : همه بارونو دوست دارن

December 12, 2019 / پاپ

شعر آهنگ

آهنگ جدید همه بارونو دوست دارن با صدای رستاک

همه دنیا رو گشتم تا رسیدم پیش ارامش

رسیدم پیش اونی که تمام عمر میخوامش ...

همه بارونو دوس دارن من اما نم موهاتو

نظرات